සිංහල පුවත් – සිංහල ප්‍රවෘත්ති Sri lankan sinhala news

ඉදිරි පැය 24 ඉතාම අවදානම්.. විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරයි.!

රටේ ඉදිරි පැය 24 සම්බන්ධයෙන් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරයි. ඒ ජනවාරි 31 සහ පෙබරවාරි 01 දෙදින දිවයිනේ තැනින් තැන මි.මී.150ක පමණ ඉතා තද වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා …
Read More