ජනාධිපති මන්දිරයෙන් අතුරුදන් නිල ලාංඡන සොයා දෙන්න.!

ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ආණ්ඩුකාරවරුන්ට හා හිටපු ජනාධිපතිවරුන්ට අයත් නිල ලාංඡන (Coats of Arms) යම් පුද්ගලයෙකු සතුව පවතින්නේ නම් ජූලි (31) දිනට පෙර ඒවා ජනාධිපති කාර්යාලය වෙත භාරදෙන ලෙස ජනාධිපති ලේකම් සමන් ඒකනායක සදහන් කරයි.

විරෝධතාකරුවන් විසින් කොළඹ කොටුව ජනාධිපති මන්දිරය අත්පත් කරගෙන එහි රැඳී සිටි කාල සීමාවේ ජනාධිපති මන්දිරය තුළ පැවති කෞතුක හා පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමකින් යුතු භාණ්ඩ රැසක් අතුරුදහන් වී ඇති බවද ජනාධිපති ලේකම් සමන් ඒකනායක සදහන් කරයි.

රාජ්‍ය දේපළ තබා ගැනීම දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බැවින් එම නිල ලාංඡන යම් පුද්ගලයෙකු හෝ ආයතනයක් සන්තකයේ තබා ගතහොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවද ජනාධිපති ලේකම් සමන් ඒකනායක සදහන් කරයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් යම් තොරතුරක් දන්නේ නම් 0112354354 දරන දුරකථන අංකය ඔස්සේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය දැනුවත් කරන ලෙසද ජනාධිපති ලේකම් සමන් ඒකනායක සදහන් කරයි

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close