අලුත් අවුරුද්ද ජයට කන්න.. අඩුවන ලොකු ලුණු මිල මෙන්න.!

ලොකු ලූනු අපනයනය නවතාලමින් ඉන්දීය රජය පැනවූ තහනම නිසා මෙරට ලොකු ලූනු මිල සීඝ්‍ර ලෙස ඉහළ යෑමක් දක්නට ලැබුණි.

මේ වන විට රුපියල් 600 ක් පමණ මුදලක පවතින ලොකු ලූනු කිලෝවක මිල ඉදිරියේදී සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් අඩු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව වෙළඳ අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු සඳහන් කළේ අද (24) ලොකු ලූනු මිල සම්බන්ධව පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී මාධ්‍යවේදීන් විසින් ඇසූ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබාදෙමිනි.

අලුත් අවුරුදු සතිය වන විට ලොකු ලූනු මිල රුපියල් 375 ක් රුපියල් 400 අතර මිලකට ගෙන ඒමට බලාපොරොත්තු වන බව එතුමා තවදුරටත් පැවසීය.

Loading

RSS