ඉදිරි මාස කිහිපයේ වෙනත් කිසිදු මැතිවරණයක් නෑ.. තියෙන්නේ ජනාධිපතිවරණයයි.!

මෙම වසරේදී කිසිදු මැතිවරණයක් නොපැවැත්වෙන බවත් ලබන 2024 වසරේදී ජනාධිපතිවරණයක් පැවැත්වීමට නියමිත බව ජනාධිපති වෘත්තීය සමිති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සමන් රත්නප්‍රිය සදහන් කරයි.

එළඹෙන 2024 වසරේ මුලින්ම පවත්වන්නේ ජනාධිපතිවරණය බවත් ඒ සදහා මේ වනවිට සුදානමින් සිටින බවද ජනාධිපති වෘත්තීය සමිති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සමන් රත්නප්‍රිය සදහන් කරයි.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනතාවගේ ජනවරමකින් එළඹෙන 2024 වසරේදී නැවතත් ලංකාවේ ජනාධිපතිවරයා බවට පත් කිරීමට සුදුසු බවද අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සමන් රත්නප්‍රිය සදහන් කරයි.

රටේ පසුගිය දේශපාලන නායකත්වයට රට කිරීමට නොහැකි බවත් නව වෙනසක් අවශ්‍ය බවත් තමා සදහන් කළ බවද ජන හමුවකට එක්වෙමින් සමන් රත්නප්‍රිය මෙම අදහස් පළ කරයි.

Loading

RSS