පාර්ලිමේන්තුවේ උණුසුම් තත්ත්වයක්.!

අද (01) පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දැක්වූ මුදල් පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවේ සභාපති මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා සදහන් කළේ, අද දින පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයට ඇතුළත් වී ඇත්තේ මුදල් කාරක සභාව අනුමත නොකළ යෝජනවක් බවයි.

ඒ අනුව මුදල් කාරක සභාව අනුමත වූ යෝජනාව වෙනුවට වෙනත් යෝජනාවක් න්‍යාය පත්‍රයට ඉදිරිපත් කර ඇතැයි චෝදනා කරමින් විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් හඬ නැගීම නිසා මැතිසබයේ උණුසුම් තත්ත්වයක් හටගත්තේය.

තවද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර සදහන් කළේ, මුදල් කාරක සභාවේදී අනුමත නොවූ යෝජනාවක් සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්විය නොහැකි බවත් පක්ෂ නායක රැස්වීමට නිදහස් පක්ෂයට සහභාගී වීමට අවස්ථාවක් ලබා නොදෙන්නේ නම් බලහත්කාරයෙන් සහභාගී වන බවයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close