පාස්කු වින්දිතයන්ට වන්දි ගෙවීමට මෛත්‍රීපාල ඇතුළු පිරිසට දුන් කාලය අවසන්.!

පාස්කු ප්‍රහාරයේ වින්දිතයන් වෙනුවෙන් හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ඇතුළු හිටපු ආරක්ෂක අංශ ප්‍රධානීන්ට වන්දි මුදල් ගෙවීමට ලබාදී තිබු කාලය අද (12) දිනයෙන් අවසන් වේ.

හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සහ හිටපු ආරක්ෂක අංශ ප්‍රධානීන්ට ගෙවීමට වූ සමස්ත වන්දි මුදල රුපියල් මිලියන 311ක් වුවද මේ වනවිට ලැබී ඇත්තේ රුපියල් මිලියන 28ක් පමණි.

ප්‍රහාරයේ වින්දිතයන් වෙනුවෙන් හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ඔහුට ගෙවීමට නියම වූ රුපියල් මිලියන 100 න් ඊයේ (11) දිනය වන විටත් ගෙවා තිබුණේ රුපියල් මිලියන 15කි.

පාස්කු ප්‍රහාරය වළක්වා නොගැනීමෙන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කර ඇති බවට තීන්දු කර මෙම වන්දි මුදල් ගෙවීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝග කර ඇත.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close