පාඨලී යළිත් සභාපති ධුරයට.!

අද (20) දින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලි චම්පික රණවක ක්‍රම සහ විධි පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවේ සභාපතිවරයා වශයෙන් අද නැවත වරක් නිතරඟයෙන් තේරී පත්ව ඇත.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වසන්ත යාපා බණ්ඩාර විසින් මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවකගේ නම යෝජනා කර ඇති අතර රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න විසින් එම නම ස්ථිර කර ඇත.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close