ගිණුම් රැසක් සම්බන්ධයෙන් මහජන බැංකුව නිවේදනයක් නිකුත් කරයි.!

රාජ්‍ය ආයතන වල ගිණුම් සම්බන්ධයෙන් පළවන වාර්තා පිළිබදව මහජන බැංකුව පැහැදිලි කිරීමක් කරයි.

කිසිදු රාජ්‍ය ආයතනයක් මහජන බැංකුවෙන් ඉල්ලීම් කර හෝ බැංකුවට උපදෙස් ලබාදී නොමැති බව අලෙවිකරණ දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

Loading

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close
Highlights
Close