රටේ ඖෂධ හිගය සහ බාලවීම ගැන බරපතළ හෙළිදරව්වක්.!

රටේ ජාතික ඖෂධ අධිකාරියේ ඉහළ නිලධාරීන් අල්ලස් ලබාගන්නා බවට විෂය භාර සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාට තොරතුරු ලැබී ඇති බව රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංසදයේ සභාපති වෛද්‍ය රුක්ෂාන් බෙල්ලන සදහන් කරයි.

එනිසා රට තුළ පවතින ඖෂධ හිඟය සහ ඖෂධ බාල වීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා වගකිව යුතු බවද වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංසදයේ සභාපති වෛද්‍ය රුක්ෂාන් බෙල්ලන සදහන් කරයි.

රටේ ආර්ථික අර්බුදයක් ඇති අවස්ථාවක ඖෂධ හිඟයට බලපාලා ඇත්තේ වංචාව දූෂණය නිලධාරී වාදට නොහොත් අකාරක්ෂම තාවය බවද සංසදයේ සභාපති වෛද්‍ය රුක්ෂාන් බෙල්ලන සදහන් කරයි.

වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංසදයේ සභාපති වෛද්‍ය රුක්ෂාන් බෙල්ලන තවදුරටත් සදහන් කළේ,

“අපි දැන් මේ දවස්වල බහුලව කථාකරන දෙයක් තමයි බෙහෙත් හිඟය සහ තියෙන බෙහෙත් බාලවීම. මේකට ඇත්තම කියනවානම් වගකියන්න ඕනේ ඉන්න සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයා. ජාතික ‌ඖෂධ අධිකාරය තීන්දු කළා ඒ අයගේ සේවකයෝ ඉවත් කරන්න. ඖෂධවේදීන්..

ඒක හරි තීන්දුවක් හැබැයි ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ එතන ඉන්න ලොක්කෝ සිල්වන්තයෝ කියලා. ලොක්කෝ ඊට හපන්. අපි අද කවුරුත් දන්නවා එතන ඉන්න ලොක්කෝ මිලියන තුන, හතර අල්ලස් ඉල්ලනවා.

ෆයිල් රෙජිස්ටර් කරන්න. ඖෂධ සමාගම් ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න අය ලෑස්ති ඇමතිවරයාට ළඟට ඇවිල්ල ඒ විස්තර දෙන්න. එතකොට ඇමතිවරයාට ඒ විස්තර දීලා තියෙනවා කියන එකත් අපි දන්නවා. මේ රටේ ඖෂධ හිඟයක් ඇතිවෙලා තියෙන්නේ මේ රටේ ආර්ථික අර්බුදයක් නිසා නෙමෙයි.”

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close