මහජනතාව අනාථයි.. හෙට අනිද්දා මුළු රටම අකර්මණ්‍යයි.!

රාජ්‍ය සේවයේ සේවා, ශ්‍රේනි භේද නොසළකා සෑම සේවකයෙකුටම රුපියල් 25,000/= ක වැටුප් වැඩිකිරීමක් ඉල්ලා හෙට (08) සහ අනිද්දා (09) සේවයට වාර්තා නොකිරීමට රාජ්‍ය සේවයේ වෘත්තීය සමිති 200කට අධික ප්‍රමාණයක් තීරණය කර තිබේ.

ඒ සඳහා රාජ්‍ය සේවක වෘත්තීය සමිති 250කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඇතුලත් බව දන්වමින් රාජ්‍ය සහ පළාත් රාජ්‍ය සේවා වෘත්තීය සමිති එකමුතුව ජන මාධ්‍ය දැනුවත් කරමින් ලිපියක් නිකුත් කර ඇත.

එම ලිපියේ සඳහන් පරිදි හෙට දිනයේ වෘත්තීය ක්‍රියා මාර්ගය හරහා රාජ්‍යය සේවයෙන් 90% අකර්මණ්‍ය වනු ඇති අතර ඒට සහයෝගය පලකරමින් විදුහල්පතිවරු සහ ගුරුවරුද ජූලි 09 වනදා අසනීප නිවාඩු දමා සේවයට නොපැමිණීමට තීරණය කර ඇත.

එම නිවේදනය පහතින්,

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close