පිටකොටුවේ පාවෙන වෙළඳ සංකීර්ණයත් ජපානයට.!

කොළඹ, පිටකොටුව පාවෙන වෙළඳ සංකීර්ණය කළමනාකරණය හා පවත්වාගෙන යාම සදහා වසර තිහක බදු පදනම මත ජපන් ආයෝජකයකුට ලබාදීමට තීරණය කර ඇත.

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති නිමේෂ් හේරත් සහ ජපන් ආයෝජක අකිර හිරෝස්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බත්තරමුල්ල, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරීයේදී එලෙස ලබාදීමට වන මූලික අවබෝධතා ගිවිසුම අත්සන් කිරීම අද (27) සිදුකර ඇත.

පාවෙන වෙළඳ සංකීර්ණය නිසියාකාර නඩුත්තු නොවන බවට පසුගිය කාලය පුරාවට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට විවිධ චෝදනා එල්ල වූ බැවින් මෙම පියවර ගත් බව නාගරික සංවර්ධන සහ නිවාස අමාත්‍යාංශය සදහන් කරයි.

නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ මුදල් යොදවා සංවර්ධනය කිරීමට අපහසු බැවින් රාජ්‍ය පෞද්ගලික හවුල්කාරිත්ව යටතේ සංවර්ධනය කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග උපදෙස් ලබාදී ඇත.

මෙම පාවෙන වෙළඳපොළ වෙළඳ කුටි 92 කින් සමන්විත වන අතර බේරේ වැවේ බෝට්ටු මත ස්ථාපිත වෙළඳ කුටි ගණනාවක් ද එහි ඇත.

Loading

RSS