ලංකාවේ වරායන් අලුත් කරයි.!

මෙරට කොළඹ, ත්‍රිකුණාමලය සහ ගාල්ල වරායන් සංවර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය යුරෝපීය නවීන තාක්ෂණය ලබාදීමට බෙල්ජියම් තානාපතිවරයා එකඟතාවය පළ කර ඇති බව වරාය, නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය සදහන් කරයි.

ඒ අනුව යුරෝපීය නව තාක්ෂණය ලංකාවේ මෙහෙයුම් කටයුතු සඳහා උපයෝගී කර ගන්නා බවත් එම නව තාක්ෂණය කොළඹ වරායේ මෙහෙයුම් කටයුතු සඳහා ලබා දීමටත් බෙල්ජියම් තානාපතිවරයා සිය කැමැත්ත පළ කර ඇත.

ත්‍රිකුණාමලය සහ ගාල්ල වරායන් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා බෙල්ජියානු ආයෝජකයින් හට ශ්‍රී ලංකාවේ අවස්ථා ලබාදීමට හැකි බවද අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා බෙල්ජියම් තානාපතිවරයාට එහිදී සදහන් කර ඇත.

එම ආයෝජකයින් දකුණු පළාතේ පවත්වාගෙන යනු ලබන යොට් යාත්‍රා අංගනයේ රැකියා අවස්ථාවන් සඳහා ලාංකික තරුණයන්ට පුහුණුවක් ලබාදීමට ඇති හැකියාව සම්බන්ධයෙන් ද දෙපාර්ශවය සාකච්ඡා කර ඇත.

Loading

RSS