තැපෑල අලුත් කරන්න නව පනතක්.!

මෙම 2023 වසර අවසානයට පෙර තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව නව්‍යකරණය සඳහා වන නව පනත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශාන්ත බණ්ඩාර සදහන් කරයි.

රුපියල් බිලියන 10ක වියදමින් පෞද්ගලික හා රාජ්‍ය අංශයේ ඒකාබද්ධ ව්‍යාපෘතියක් ලෙස මෙම නව්‍යකරණ කටයුතු සිදු කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවද රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශාන්ත බණ්ඩාර සදහන් කරයි.

කිසිවිටක තැපෑල ඈවර කිරීමට ඉඩ නොතබන බවත් ඉදිරි වසර දෙක තුළ ඩිජිටල් කිරීමෙන් ලාභ ලබන පරිසරයක් තැපෑල තුළ නිර්මාණය කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සදහන් කරයි.

මෙම 2023 වසර අවසන් වන විට අලාභය රුපියල් මිලියන 3000කින් අඩු කර ගැනීමටත් එළඹෙන 2025 වසර වන විට ලාභ ලබන තැපෑලක් ඇති කිරීමටද සැලසුම් කර ඇති බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සදහන් කරයි.

රටේ දැනට පවතින තැපැල් ආඥා පනත මඟින් තැපෑල නව්‍යකරණයට බාධා පවතින බැවින් එය කඩිනමින් සංශෝධනය කිරීමට පියවර ගනිමින් සිටින බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සදහන් කරයි.

එම සංශෝධන කටයුතු මේ වන විටත් සියයට 80%කින් එහා වැඩ අවසන් කර ඇති බවද ජනාධිපති මාධ්‍ය කේන්ද්‍රයේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශාන්ත බණ්ඩාර මේ බව සදහන් කරයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close