පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදුගොඩ ඉල්ලා අස්වෙයි.!

සමස්ථ ලංකා පෙරපාසල් ගුරු සංගමයේ බලය නව සන්ධානයට ලැබීමත් සමග පොදුජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මේජර් ප්‍රදීප් උදුගොඩ ඉල්ලා අස්වී ඇත.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මේජර් ප්‍රදීප් උදුගොඩ ඉල්ලා අස්වී ඇති බව තම සමාජ ජාලා ගිණුමේ සටහනක් තබමින් සදහන් කර ඇත.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close