පාසල් සිසුන්ට සුබ ආරංචියක්.!

එළඹෙන 2024 වසරේ සිට රටේ විවිධ හේතුන් මත නවතා දැමුණ “සුරක්ෂා” සිසු රක්ෂණ ක්‍රමය යළිත් ආරම්භ කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත සදහන් කරයි.

රට තුළ නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල මේ වන විට ක්‍රියාත්මක කරමින් තිබෙන බවද අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත සදහන් කරයි.

බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් ආයතනය සමග සම්බන්ධ වෙමින් පාසල් වල ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඉගැන්වීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් සකස් කර තිබෙන බවද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරයි.

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඉගැන්වීම් කටයුතු සඳහා ගුරුවරුන් 13,800ක් මේ වන විට පුහුණු කර අවසන් බවත් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය අධ්‍යාපනය සඳහා පෙළපොත් යාවත්කාලීන කිරීම කඩිනම් කර තිබෙන බවද අමාත්‍යවරයා සදහන් කරයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close