රජයේ සහ බැංකු නිවාඩු දින ගැන දැනුම්දීමක්.!

එළඹෙන වසරේ රජයේ සහ බැංකු නිවාඩු දින ප්‍රකාශයට පත් කරමින් අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන විසින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close