අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට දුම්රිය වර්ජනයක්.!

අද (09) දින මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට වැඩවර්ජනයක් ආරම්භ කිරීමට දුම්රිය ස්ථානාධිපති සංගමය තීරණය කර ඇත.

නියමිත පරිදි උසස් වීම් ලබානොදීම ඇතුළු කරුණු 14ක් මුල් කරගනිමින් දුම්රිය ස්ථානාධිපති සංගමය මෙම වැඩවර්ජනය ආරම්භ කර ඇත.

ඒ අනුව රාත්‍රී 12.00න් පසු ධාවනය වීමට නියමිත දුම්රිය සියල්ල අවලංගු කළ බව දුම්රිය ස්ථානාධිපති සංගමය සදහන් කරයි.

දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන් සහ දුම්රිය පාලකවරුන්ගේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය හේතුවෙන් ධාවනයට සූදානම් කර තිබූ තැපැල් දුම්රියන් අවලංගු කළ බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close