කාලගුණයෙන් රතු එළියක්.. ජනතාවට අනතුරු අඟවයි.!

අද (27) දින කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ඇම්බර් වර්ණයෙන් යුතු ප්‍රබල අකුණු පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

අද දින පස්වරු 1.30 සිට රාත්‍රී 11.30 දක්වා වලංගු වන පරිදි මෙම අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදනය නිකුත් කර ඇති අතර ප්‍රබල අකුණු මගින් සිදුවිය හැකි අනතුරු අවම කරගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙසද එම දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවට දැනුම්දීමක් කර ඇත.

බස්නාහිර, මධ්‍යම, සබරගමුව, ඌව, වයඹ පළාත්වලත් අනුරාධපුර, මන්නාරම, ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවල සවස් කාලයේදී හෝ රාත්‍රී කාලයේදී තැනින් තැන ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග ප්‍රබල අකුණු ඇතිවීමේ හැකියාවක් පවතින බවද එම දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

Loading

RSS