භාණ්ඩ රැසක බදු අඩු කරයි.. එම භාණ්ඩ මෙන්න.!

රජය විසින් ආනයනය කරනු ලබන භාණ්ඩ රැසක වරාය සහ ගුවන්තොටුපොළ සංවර්ධන බද්ද හෙවත් “පැල්” අඩු කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.

ඒ අනුව සියයට 10ක් වූ පැල් බද්ද සියයට 6ක් දක්වා අඩු කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවත් එය මාර්තු මස (29) වන දින සිට ක්‍රියාත්මක වන බවද මුදල් අමාත්‍යංශය සදහන් කරයි.

ශ්‍රී ලංකා – සිංගප්පූරු නිදහස් වෙළෙඳ ගිවිසුම යටතේ ආනයනය කරනු ලබන සිමෙන්ති, ඇපල් ඇතුළු පලතුරු වර්ග කිහිපයක්, සහ ළදරු කිරි ආහාර සඳහා අයකළ අදාළ බද්ද සියයට 6ක් දක්වා අඩුකර ඇත.

පාසල් උපකරණ, ලිපි ද්‍රව්‍ය, රෙදිපිළි සඳහා වන අමුද්‍රව්‍ය, වාහන අමතර කොටස්, යතුරුපැදි සහ පාපැදි අමතර කොටස් සඳහා වරාය සහ ගුවන්තොටුපොළ සංවර්ධන බද්ද ද සියයට 10 සිට සියයට 6න් දක්වා අඩුකර ඇත.

තවද විද්‍යුත් උපකරණ, නාන කාමර උපකරණ, ඖෂධ වර්ග, ශල්‍ය උපකරණ, පොලිතින් හා ප්ලාස්ටික්, ඇලුමිනියම් සහ ලී භාණ්ඩ සඳහා අයකරනු ලබන බදු සංශෝධනය කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවද වාර්තා වේ.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close