රුපියලේ අගය ඉහළට.!

අද (19) දින ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිකුත් කළ දෛනික විනිමය අනුපාතයට අනුව අමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය තවදුරටත් ඉහළ ගොස් ඇත.

ඒ අනුව අමෙරිකානු ඩොලරයේ ගැනුම් මිල රුපියල් 299.29ක් ලෙසත් ඩොලරයේ විකුණුම් මිල රුපියල් 308.90ක් ලෙසද සටහන්ව ඇත.

Loading

RSS