රුසියානු මිසයිල තාක්ෂණය පිළිබද විද්‍යාඥයින් තිදෙනෙකුට රාජද්‍රෝහී චෝදනා.!

රුසියාවේ හයිපසොනික් මිසයිල තාක්ෂණය දියුණු කිරීමේ වැඩසටහනෙහි ප්‍රධාන විද්‍යාඥයින් තිදෙනෙකුට රාජද්‍රෝහී චෝදනා එල්ලවී ඇත.

අදහස් දක්වමින් ක්‍රෙම්ලින් ප්‍රකාශක දිමිත්‍රි පෙස්කොෆ් පවසා සිටියේ මෙය ආරක්ෂක සේවා හා සම්බන්ධ ගැටලුවක් බවත් තම සගයින් පිළිබදව රුසියාවේ විද්‍යාඥයන් කලබල නොවිය යුතු බවත්ය.

නමුත් ඔවුන් තිදෙනාට එරෙහිව රාජද්‍රෝහී චෝදනා එල්ලකිරීම සම්බන්ධයෙන් රුසියානු විද්‍යාඥ ප්‍රජාව කලබලයටත් කනගාටුවටත් පත්ව ඇති අතර මෙය රුසියාවේ විද්‍යා ක්ෂේත්‍රයට සිදුවු අතිවිශාල හානියක් බව ඔවුන් පවසා සිටිනවා.

Loading

RSS