අලුත් අවුරුද්දට භාණ්ඩ මිල තවත් අඩු කරයි.. සතොස හරහා සහන මල්ලක්.!

අද (02) දිනයේ සිට එළඹෙන අලුත් අවුරුද්ද නිමිත්තෙන් සියලුම සතොස ශාඛා හරහා සහන මල්ලක් මිලදී ගැනීමට පාරිභෝගිකයන්ට අවස්ථාව ලබාදී ඇත.

ඒ අනුව රුපියල් 4,500ක් වටිනා ආහාර ද්‍රව්‍ය 11ක් අඩංගු මෙම සහන මල්ල රුපියල් 3,420ක් වැනි සිල්ලර මිලකට මිළදී ගැනීමට අවස්ථාව ලබාදී ඇති බව සතොස සභාපති පසඳ යාපා අබේවර්ධන සදහන් කරයි.

තවද අද දිනයේ සිට සියලුම සතොස ශාඛා හරහා බිත්තරයක් රුපියල් 36 වැනි මිලකට ලබාගැනීමට හැකි බවද සතොස සභාපති පසඳ යාපා අබේවර්ධන සදහන් කරයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close