ත්‍රස්තවාදියාට ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම් 10ක් සහ වසර 260ක සිරදඬුවමක්.!

ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය ආධාරකරුවෙකු වන සෙයිෆුල්ලෝ සයිපොව්ට මෙම සිරඳඬුවම නියම කර ඇත.ඒ අනුව ඔහුට ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම් 10ක් හා ඊට අමතරව වසර 260ක සිරදඬුවමක් ක්‍රියාත්මකය.

2017 දී මෑන්හැටන් වීදියක පදිකයින් සහ පාපැදිකරුවන් වෙත ට්‍රක් රථයක් පදවා පුද්ගලයින් 08 දෙනෙකු මරා දමමින් 9/11 ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් පසු අමෙරිකාවේ සිදුවූ දරුණුතම ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සිදුකිරීම සම්බන්ධයෙන් සයිපොව් වැරදිකරු විය.

Loading

RSS