රජයේ සහ රජයේ අනුමත සියලුම පාසල් සම්බන්ධයෙන් විශේෂ නිවේදනයක්.!

එළඹෙන ජුලි (21) වනදා රජයේ සහ රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල්වල පළමු වාරය අවසන් වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව රජයේ සහ රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල්වල දෙවන වාරය එළඹෙන ජුලි (24) වැනිදා යළි ආරම්භ වන බවද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කරයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close