බිත්තර මිල පහලට.!

මේ වන විට දේශීය වෙළෙඳපොළ තුළ ආනයනික බිත්තර වල මිලට වඩා අඩු මිලට මෙරට නිෂ්පාදිත බිත්තර මිලට ගැනීමට පාරිභෝගික ජනතාවට හැකිවී ඇති බව සමස්ත ලංකා බිත්තර නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමය සදහන් කරයි.

දේශීය වෙළෙඳපොළ තුල ඉන්දීය ආනයනික බිත්තරයක මිල රුපියල් 45ක් වන අතර සමාන බරින් යුතු මෙරට නිෂ්පාදිත බිත්තරයක් රුපියල් 40කට මිලදී ගත හැකි බව එම සංගමයේ සභාපති සරත් රත්නායක සදහන් කරයි.

එනිසා තවදුරටත් බිත්තර ආනයනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අවශ්‍ය නොවන බවද එම සංගමයේ සභාපති සරත් රත්නායක සදහන් කරයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close