පාසල් සිසුවියන්ට සහනයක්.. මේ මාසයේ සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය.!

මෙම වර්ශයේ වර්ෂයේ අප්‍රේල් මස සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වාර්ෂිකව සනීපාරක්ෂක තුවා නොමිලේ ලබාදීමේ වැඩසටහන ආරම්භ කිරීම සදහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී ඇති බව වාර්තා වේ.

මෙරට සමස්ත ශිෂ්‍ය ජනගහනය මිලියන 04ක් පමණ වන අතර වැඩිහිටි සිසුවියන් මිලියන 1.2 ක් පමණ සිටින බව ගණනය කර ඇත.

එම ශිෂ්‍යාවන් අතුරින් දුෂ්කර පාසල් , හුදෙකලා පාසල් ,වතු පාසල් සහ ආර්ථික අපහසුතාවලින් හෙබි සිසු සිදුවියන් සහිත නාගරික පාසල්වල ඉගෙනුම ලබන ශිෂ්‍යාවන් 800000කට සනීපාරක්ෂක තුවා ලබාදීමේ වැඩසටහන සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී තිබේ.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close