1980 ජේ.ආර් ජූලි වර්ජකයන්ට දුන් පිළිතුරම රනිල්ගෙන් 2024 ජූලි වර්ජකයන්ටත්.. සේවකයන් සියල්ල රැකියාවෙන් දොට්ට.!

මේ වනවිට ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවයේ වර්ජනයේ නිරත සියලුම දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ට සහ දුම්රිය පාලකවරුන්ට රජය අවසන් නිවේදනය නිකුත්කර තිබේ,

දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී එස්.එස් .මුදලිගේ මහතා විසින් නිවේදනයක් නිකුත්කරමින් පවසා සිටින්නේ අද මධ්‍යහනයේ සිට අදාළ දුම්රිය ස්ථානයට හෝ ආසන්නතම දුම්රිය ස්ථානයට දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරු සහ දුම්රිය පාලකවරුන් සේවයට වාර්තාකළ යුතු බවයි.

එම නියෝගය නොපිළිපදිනා සියලුම දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන් සහ දුම්රිය පාලකවරුන් සේවය හැර ගියා සේ සලකන බවද එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close