වර්ජකයන් දහසක් සේවයෙන් ඉවතට.!

මේ වනවිට වර්ජනයේ නියතු දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරු ඇතුළු දුම්රිය සේවකයන් දහසකට වැඩි සංඛ්‍යාවකට සේවය හැර යෑමේ ලිපි සූදානම් කර ඇතැයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ උසස් නිලධාරියෙක් පැවසීය.

වර්ජකයන් සේවයෙන් ඉවත්කිරීමේ ලිපි මේ වන විට මුද්‍රණය සඳහා යොමුකර ඇති බව ද එම නිලධාරියා වැඩි දුරටත් පැවසීය.


මෙලෙස සේවයෙන් පහ කිරීමේ ලිපි නිකුත් කරනු ලබන්නේ දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරු, දුම්රිය පාලකයන් සහ දුම්රිය උප ස්ථානාධිපතිවරු ඇතුළු එම වර්ජනයට සහභාගි වී සිටිනා පිරිසට බව වාර්තා වේ.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close