සීනි, පරිප්පු සහ තිරිඟු පිටි මිල අඩු කරයි.. නව මිල ගණන් මෙන්න.!

අත්‍යවශ්‍ය ආනයනික භාණ්ඩ තුනක මිල අඩු කල බව අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය සදහන් කරයි.

සුදු සීනි, පරිප්පු සහ තිරිඟු පිටිවල මිල ගණන් මෙලෙස අඩුකර ඇති බව අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය සදහන් කරයි.

ඒ අනුව රුපියල් 220 ක්ව පැවති සුදු සීනි කිලෝවකින් රුපියල් 20ක් අඩු කරන අතර නව මිල රුපියල් 200ක් වේ.

රුපියල් 340ට පැවති පරිප්පු කිලෝවකින් රුපියල් 30ක් අඩු කරන අතර නව මිල රුපියල් 310ක් වේ.

තවද රුපියල් 230ට පැවති ආනයනික තිරිඟු පිටි කිලෝවකින් රුපියල් 20ක් අඩු කරන අතර නව මිල රුපියල් 210ක් වේ.

Loading

Tell me 💬
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close