මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න කුලපති ධුරයට පත් කරයි.!

සෞන්දර්ය කලා විශ්ව විද්‍යාලයේ කුලපති ධුරය සඳහා මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න පත් කර ඇත.

මහාචාර්ය සංගීත් නිපුන් සනත් නන්දසිරිගේ වියෝවෙන් පසු සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති ධුරය පුරප්පාඩු විය.

අනතුරුව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් එම කුලපති ධුරය සදහා මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න පත් කර ඇත.

Loading

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close