සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව දැඩි තීරණයක.!

මත්පැන් සමාගම් 09 කට සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව ලබාදී ඇති දින 14ක සහන කාලය තුළ රුපියල් බිලියන 6.2ක හිඟ බදු මුදල ගෙවීමට අපොහොසත් වුවහොත් බලපත්‍රය අත්හිටුවීමට කටයුතු කරන බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

එම හිඟ මුදල කෙටි කාලයක් තුළදී අය කර ගැනීම සඳහා මේ හැර වෙන විකල්පයක් නොමැති බවත් එම මුදල අය නොකර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් එල්ල වන විවේචන හමුවේ මෙම තීරණය ගත් බවද සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close