රාජ්‍ය නිලධාරීන් 50කගේ සේවය අත්හිටුවයි.!

පොහොර බෙදාහැරීමේදී වන අක්‍රමිකතා වලට  සම්බන්ධ, චෝදනා එල්ලවන කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාරවරුන්ගේ සේවය වහාම අත්හිටුවන ලෙස අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර  ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් ලබාදෙයි.

රටේ ගොවි ජනතාවට රජය විසින් ආර්ථික අපහසුතා මැද ලබා දෙන ලද රසායනික පොහොර හා කාබනික පොහොර වංචා කල කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාරවරුන් 50කට පමණ චෝදනා එල්ල වී ඇත.

එම නිලධාරින් සියලුම දෙනාගේ සේවය අත්හිටුවන ලෙස කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් ලබාදෙයි.

මහ කන්නයේ පොහොර බෙදාහැරීම් කටයුතු සම්බන්ධව පැවැති ප්‍රගති සමාලෝචන සාකච්ඡාවකදී මෙම කරුණු අනාවරණය විය.

S H A R E - with your friends - 🔻
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close
Highlights
Close