බස්නාහිර පළාතේ ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තුව අඩු කරයි.!

බස්නාහිර පළාත තුළ පමණක් එළඹෙන ජුලි (15) වනදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තුව අඩු කරන බව බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය සදහන් කරයි.

ඒ අනුව පළමු කිලෝමීටරයක රුපියල් 100ක ගාස්තුව එලෙසම පවතින අතර දෙවන කිලෝමීටරයේ පැවති රුපියල් 100ක ගාස්තුව රුපියල් 90 දක්වා රුපියල් 10කින් අඩු කර ඇත.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close