ටී පනස්හයක් රුපියල් ලක්ෂ 5යි.. ගිනි අවි සඳහා සුපිරි මිලක්.!

මෙරට සිදුවන අපරාධමය සහ පාතාල ක්‍රියාකාරකම් මැඩ පැවැත්වීම සඳහා පොලිසිය විසින් ආරම්භ කර ඇති ක්‍රියාන්විතයේ තවත් එක් අදියරක් ලෙස, නීති විරෝධී ගිණිඅවි සහ සැකකරුවන් පිළිබඳ නිවැරදි තොරතුරු ලබාදෙන්නන් හට මුදල් ත්‍යාග ලබාදීමට පොලිසිය තීරණය කර ඇති අතර, එම ක්‍රියාවලිය අප්‍රේල් මස 20 වෙනිදා දක්වා වලංගු වන බව පොලිසිය වැඩිදුරටත් පවසයි.

එසේ නීති විරෝධී ගිණිඅවි පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දෙන්නන් හට ලබාදෙන මුදල් ත්‍යාග ගිණිඅවි වර්ගය අනුව වෙනස් වන බව පොලිස් මූලස්ථානය වැඩි දුරටත් සදහන් කර තිබේ.

ඒ අනුව ලබාදෙන මුදල් කාණ්ඩ පහත පරිදි වේ,

ටී 56,ඒ.කේ.47,එම් 16 එස්.ඒ.ආර්.80,ටී 81 යන ස්වයංක්‍රීය ගිණිඅවි සඳහා රුපියල් ලක්ෂ පහයි.

අර්ධ ස්වයංක්‍රීය පිස්තෝල සඳහා රුපියල් ලක්ෂ තුනයි.

රිවෝල්වරයක් සඳහා රුපියල් දෙලක්ෂ පනස්දහසයි.

රිපීටර් තුවක්වත් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ දෙකයි.

වෙනත් විදේශීය ස්වයංක්‍රීය ගිනි අවයක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ දෙකයි.

විදේශීය පතුරම් තුවක්කුවක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂයයි.

විදේශීය රටක නිපදවූ අත්බෝම්බයක් වෙනුවෙන් රුපියල් පනස්දහසයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close