රජය අලුත් තීරණයක් ගනී.. බදු නීතිය අහෝසියි.!

සීනි බදු වංචාවට මුල් වු වසර 17 ක් පැරණි බදු නිතිය අහෝසි කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇතැයි මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය සදහන් කරයි.

එළඹෙන 2025 වසරේ ජනවාරි සිට විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද ඉවත් කරන බවත් ඒ වෙනුවට හඳුන්වා දෙනු ලබන බද්ද වඩාත් විනිවිදභාවයෙන් යුත් ස්ථිර බදු වර්ගයක් විය යුතු බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සදහන් කරයි.

පසුගිය 2007 වසරේදී ආනයනික ආහාර ද්‍රව්‍ය සඳහා පනවා තිබූ රේගු සහ වැට් බද්ද ඇතුළු තීරුබදු කිහිපයක් වෙනුවට ආදේශකයක් ලෙස විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද හඳුන්වා දුන් බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සදහන් කරයි.

ස්ථාවර මෙන්ම විනිවිදභාවයෙන් යුත් බදු වර්ගයක් විශේෂ වෙළද භාණ්ඩ බද්ද වෙනුවට මාධ්‍ය කාලීනව හඳුන්වා දීම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදී ඇති ආධාර වැඩසටහනේ කැපවීමක් බවද සදහන් කරයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close