ලෝක බැංකුවෙන් ප්‍රකාශයක්.!

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ස්ථාවර වීමේ සලකුණු පෙන්වමින් 2024 වසරේ සියයට 2.2ක මධ්‍යස්ථ ආර්ථික වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරන බව ලෝක බැංකුව පුරෝකථනය කරයි.

පසුගිය 2022 වසරේදී ශ්‍රී ලංකාව මුහුණදුන් බරපතළ ආර්ථික පසුබෑමෙන් පසුව මෙම තත්ත්වය දැකිය හැකි බවද ලෝක බැංකුව සදහන් කරයි.

කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකාව තුළ තවමත් අදායම් අසමානතාවයන්, ඉහළ දරිද්‍රතා මට්ටම් සහ ශ්‍රම වෙළෙඳපොළ ගැටලු පවතින බව ලෝක බැංකුව සදහන් කරයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close