වැරදිකරුවන්ට දඩ නෑ.. පොලීසිය මහපාරේ නිදි.!

මේ වනවිට දිවයින පුරාම විෂ දුම් නිකුත් කරන වාහන දහස් ගණනක් ධාවනය කරන බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් නඩු පැවරීමට හෝ නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට පොලිසිය අසමත්ව ඇති බව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

එවැනි වාහනයක් දුටු විගස පරීක්ෂා කර නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව මෝටර් රථ පරීක්ෂකවරුන් හා පොලිසියට පවරා ඇතත් පොලිසිය පාර්ශ්වයෙන් ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු සහායක් නොලැබෙන බව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

විෂ දුම් නිකුත් කරන වාහන සම්බන්ධයෙන් රුපියල් දෙදහසට නොඅඩු පන්දහසකට නොවැඩි දඩයක් නියම කිරී‍මේ හැකියාව තිබියදීත් පොලීසිය ඉදිරියෙන් එම වාහන මහමග ගමන් කරන බවද මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ උසස් නිලධාරියෙක් සදහන් කරයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close