දුම්රිය ගමන්වාර රැසක් අවලංගු කරයි.!

අද (11) දිනයේත් දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන් හා දුම්රිය පාලකවරුන් ආරම්භ කළ වැඩ වර්ජනය ක්‍රියාත්මක කිරීම හේතුවෙන් උදෑසන ධාවනය වීමට නියමිතව තිබූ කාර්යාල දුම්රිය ගමන් වාර රැසක් අවලංගු වී ඇත.

වර්ජනයේ යෙදෙන දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන් හා දුම්රිය පාලකවරුන් සේවය අතහැර ගියාසේ සළකන බවට දුම්රිය වැඩ බලන සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා ප්‍රකාශ කිරීමට විරෝධය පළ කරමින් එය අඛණ්ඩ ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගත්තේය.

උසස් වීම් ලබා නොදීම ඇතුළු කරුණු කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන් හා පාලකවරුන් පෙරේදා මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට සංඛේත වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කළේය.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close