ජනපති නියෝග අභියෝගයට ලක් කළ දුම්රිය සේවකයින් පන්නා දමයි.. දුම්රිය සේවයට යුධ හමුදාව කැඳවයි.!

ප්‍රවාහන මහාමාර්ග සහ ජනමාධ්‍ය කැබිනට් අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසා සිටියේ ප්‍රවාහන සහ මහා මාර්ග සේවා අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත්කර ගැසට් කර තිබියදී වෘත්තීය සංගම් ත්‍රස්තවාදීන් විසින් රටේ පොදු නීතිය අභියෝගයට ලක් කළ නිසාත් ඔවුන් රටේ නීතියට අවනත නොවීම නිසාත් සියලුම දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන් සේවය හැර ගියා සේ සලකා ලිපි නිකුත් කිරීමට කටයුතු කළ බවයි.

වත්මන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ නියෝග අභියෝගයට ලක් කරමින් වර්ජනය සිදුකිරීම පිළිබඳ 1000කට වැඩි එම දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ට සේවයෙන් ඉවත්කිරීමේ ලිපි නිකුත් කිරීමට දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකරවරයා කටයුතු කර තිබෙන බවද ඇමතිවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

වෘත්තීය ඉල්ලීම් මුල් කරගනිමින් මහජනතාව අපහසුතාවයන්ට ලක් කිරීමට කිසිදු වෘත්තීය සමීතියකට ඉඩ නොදෙන බවත් යුද හමුදාව සහ ආරක්ෂක අංශ යොදවා දුම්රිය සේවාවන් හැකි අයුරින් ලබාදීමට උපරිමය උත්සාහය ගන්නා බවත් මෙහිදී අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළ සිටියේය.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close