ජනපති පක්ෂයේ බලය අතහැර වෙනසකට සුදානම්.!

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨයන් හමුවේදී සිය පක්ෂය සදහා නායකත්ව මණ්ඩලයක් පත් කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස දැනුම් දී ඇති බව වාර්තා වේ.

පක්ෂය තුළ සමාන බලතල ඇති නායකත්ව මණ්ඩලයක් පිහිටුවා සැබෑ නායකයන්ට ඉදිරියට පැමිණීමට හැකිවන ලෙස කටයුතු කිරීමට සලස්වන බවද ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සදහන් කර ඇත.

ජනාධිපති ධුරයේ රාජකාරී හේතුවෙන් පක්ෂයේ කටයුතු සිදුකරගෙන යෑම සඳහා වැඩි කාලයක් ගත කිරීමට නොහැකි වීම හේතුවෙන් දෙවන පෙළ නායකත්ව මණ්ඩලයක් පිහිටුවීමට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ තීරණය කර ඇත.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close