උසාවියේ ඇදුම් වෙනස් කරයි.. නව ඇදුම් සමග සහනයක්.!

ගැසට් කරන ලද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නීති සංශෝධන මගින් නව ඇඳුම් නීතිය ක්‍රියාත්මක කර කාන්තා විනිසුරුවරියන්ට සහ නීතීඥවරියන්ට ඉදිරියේදී පහසු ඇදුමක් (සායක් සහ බ්ලවුස් හෝ කලිසම්) ඇඳීමට අධිකරණයෙන් අවසර ලැබී ඇත.

මෙතෙක් අවසරදී තිබුණේ සුදු, කළු, සුදු, අළු සහ හැට්ට පමණි. නව ඇඳුමට අනුව, කලිසමේ දිග වළලුකර දක්වා දිගු විය යුතු අතර වාඩි වී සිටින විට සායේ දිග දණහිසට පහළින් විය යුතු අතර කමිසය හෝ බ්ලවුසය ඉහළ බෙල්ලක් සහ දිගු අත් සහිත විය යුතුය.

ඒ අනුව ඉදිරියේදී සුදු බ්ලවුස් සහ කළු කබාය සහ සපත්තු සහිත කළු කලිසම් හෝ සුදු බ්ලවුස් සහ කළු පැහැති කබාය සහ සපත්තු සහිත කළු සායක් නීතීඥවරියන්ට අදිය හැකිය.

කෙසේ වෙතත් පිරිමි විනිසුරුවන් සහ නීතිඥවරුන් සඳහා වන ඇඳුම් පැළඳුම් නොවෙනස්ව පවතින බවද සදහන් කරයි.

Loading

Tell me 💬
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close