ඌව පළාත් සභාවේ නිල කාලය අවසන් වුවත් සභාපති සහ කාර්ය මණ්ඩලය වැඩ නොකර ලක්ෂ 345ක පඩි අරන්.! 

ඌව පළාත් සභාවේ නිල කාලය අවසන් විමෙන් පසු සභාවේ සභාපති ධූරය නාමික තනතුරක් බවට පත්ව තිබියදී සභාපති මාසික ප්‍රවාහන දිමනාවක් ලෙස රුපියල් මිලියන 16.3ක මුදලක් ලබාගෙන ඇති බව ජාතික විගණන කාර්යාලය සදහන් කරයි.

සභාපතිවරයාගේ පුද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලයේ නිලධාරින් 11දෙනෙකු වෙනුවෙන් පළාත් සභාවට කිසිදු සේවයක් ලබා ගැනිමෙන් තොරව වැටුප් හා දීමනා වශයෙන් රුපියල් මිලියන 18.20ක මුදලක් ගෙවා ඇති බවද සදහන් කරයි.

පළාත් සභාව සතුව වාහන තිබියදි  සභාපතිවරයාට සුදුසු වාහනයක් ලබාදි වියදම අවම කිරිම වෙනුවට මාසික ප්‍රවාහන දිමනාවක් ගෙවීමට කටයුතු කර ඇති බවද විගණන වාර්තා මගින් අනාවරණය කරයි.

පසුගිය 2019 වර්ෂයේ ඔක්තෝබර් මස 08 වැනි දින සිට මෙම ගෙවිම සිදුකොට ඇති බවත් පැමිණිම පිටවිම සටහන් කිරිම සදහා ලේඛණයක් හෝ නඩත්තු කර නැති බවත් සභාපතිවරයා එම කාලයේ සභාවට පැමිණ නැති බවද විගණන වාර්තා අනාවරණය කරයි.

Loading

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close
Highlights
Close