කාලගුණයෙන් අවවාදාත්මක නිවේදනයක්.!

දිවයිනේ පළාත් කිහිපයක කාලගුණ තත්ත්වය පිළිබඳව අවවාදාත්මක නිවේදනයක් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කර ඇත.

ඒ අනුව බස්නාහිර, වයඹ සහ දකුණු පළාත්වලත් මන්නාරම, වව්නියාව සහ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතැම් ස්ථානවල උණුසුම් දර්ශකය හෙවත් මිනිස් සිරුරට දැනෙන උණුසුම අවධානය යොමුකල යුතු මට්ටමක පවතින බව සදහන් කරයි.

එනිසා එම ප්‍රදේශවල ජනතාව උණුසුම් කාලගුණය සම්බන්ධයෙන් වැඩි අවදානයක් යොමු කළ යුතු බවත් දහවල් කාලය තුළ වැඩිපුර ජලය පානය කිරීම සහ සෙවන ඇති ස්ථානවල රැදී සිටින ලෙසද කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවට දැනුම් දෙයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close