මහින්ද වෙනුවෙන් මිලියන 800ක් වියදම් කර අලුත් කළ ගෙදරට මහින්ද එයි.. ගෝඨාභය පරන තැනට.!

කොළඹ විජේරාම මාවතේ පිහිටි නිල නිවෙස අලුත්වැඩියා කිරීම හේතුවෙන් හිටපු අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ ස්ටැන්මොර් ක්‍රෙසන්ට්හි පිහිටි වෙනත් නිල ‌නිවෙසක වාසය කළේය.

එම නිල නිවස අලුත්වැඩියා කිරීම අවසන් බැවින් හිටපු අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ යළිත් වතාවක් කොළඹ විජේරාම මාවතේ පිහිටි නිල නිවෙස වෙත යාමට සුදානම් බව වාර්තා වේ.

මෙම නිල නිවස අලුත්වැඩියා කිරීඹ සදහා හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පාලන සමයේදී මිලියන 400කට අධික ඇස්තමේන්තුවක් ඉදිරිපත් කර තිබුණද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ එය සම්මත කර නැත.

එහෙත් වත්මන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මෙම නිල නිවෙස අලුත්වැඩියා කිරීම සදහා මිලියන 800කට වඩා අධික මුදලක් සම්මත කර තිබුණු අතර ඊටත් වඩා වැඩි මුදලක් අලුත්වැඩියා කිරීමට ගොස් ඇති බවද වාර්තා වේ.

ඒ මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුතුන්ටද වාසය කළ හැකි පරිදි නව කොටස් කිහිපයක් නිවසට එක් කර ඇති බවත් අනතුරුව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ස්ටැන්මොර් ක්‍රෙසන්ට්හි පිහිටි නිල නිවසට යාමට නියමිතව ඇති බවද වාර්තා වේ.

S H A R E - with your friends - 🔻
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close
Highlights
Close